Water race

Home Water race

Water race е състезателна тиймбилдинг игра с висока доза креативност, забавление и динамика. Участниците изграждат салове по свой дизайн с оригинални материали, за които се преборват в съревнователни игри с останалите отбори.

Освен да имат впечатляващ външен вид, саловете трябва да отговарят на определени критерии, за които стриктно следи компетентното жури.

Тази програма започва с организиране на редица състезания, в които отборите печелят точки, които по-късно разменят за нужните за построяване на лодка материали.

Състезанията са подбрани така, че възможно най-голям брой участници да се включат със своите силни страни и да се съберат максимално количество точки, за да могат отборите им да спечелят материали и следователно по-голяма свобода в конструирането на своите състезателни плавателни съдове.

В креативната част участниците могат да развихрят въображението си, за да създадат най-бързата, най-издръжливата и впечатляваща лодка за ограничено време.

Третата част от това неповторимо преживяване е черешката на торатата. Тук адреналинът е в своята пикова точка. Състезателите са на старта, а отборите скандират своите имена. Надпреварата е ожесточена, победителят е един, а забавлявалите се – всички.

Накрая завършваме с шампанско и изложба на участвалите във водния турнир лодки.