fbpx

Решени/я за успех

Home Решени/я за успех

Всеки отбор има за цел да създаде уникален екипен макет по зададена тема и да го представи по възможно най-атрактивния начин.

Отборите имат възможността да развият проекта от неговата начална фаза, да споделят идеи и да тестват тяхното приложение, да управляват развитието на продукта, който създават, да взимат екипни решения.

Междувременно отборите излъчват представители, които да участват в състезания за печелене на повече и по-разнообразни материали.

Развихрете въображението си и да покажете своята креативна страна в създаването на най-впечатляващия макет.

Програмата дава изключително голяма свобода на изразяване на участниците.

Като тържествен финал отборите подготвят артистично представяне на проектите си. То може да се направи по всякакви начини, изцяло според разбирането на отборите – с клипове, презентации, интервюта, а защо не и с някои незабравим пърформънс.