fbpx

Тийм Трейнинг

Home Тийм Трейнинг

ТИЙМ ТРЕЙНИНГ №1

Комуникация

 • Техники за ефективна комуникация
 • Техники за справяне със семантична неяснота
 • Нетуъркинг предизвикателства и рефлексия
 • Комуникационен куиз и полезни практики

Тийм ТРЕНИНГ по КОМУНИКАЦИЯ

Целенасочен тренинг

Комуникацията е ключът за създаване и поддържане на успешен и мотивиран екип.

В това обучение чрез преживяване ще се запознаем теоретично с основни принципи и техники за ефективна комуникация и ще ги приложим на практика чрез метода на геймификацията.

Всички теоретични изводи се извличат чрез преживяване на групата или на части на групата в интерактивни комуникационни предизвикатества. За да бъде максимално ефективно повреме на цялото обучение се правят препратки към  реални ситуации от работна среда и личния живот.

Участниците са изцяло ангажирани в комуникационни предизвикателства, групово обсъждане или споделяне на наблюдения и опит.

Основни теми на тренинга

 • Активно слушане;
 • Интерактивно нетуъркинг предизвикателство
 • Яснота и прецизност;
 • Емпатия и разбиране;
 • Невербална комуникация;
 • Семантична неяснота – как да работим за изясняването ѝ;

Комуникация 2.0

 • Даване и получаване на обратна връзка
 • Геймифицирано преживяване в което участниците научават повече за етикетите, които слагаме на колегите
 • Упражнение за активно слушане по 4-пластовия модел на комуникация на Шулц Фон Тун
 • Бизнес задача чрез която се научава чрез преживяване повече за „Прозорецът на Джохари“
ppl

Целенасочен тренинг

Тренинг в който участниците имат възможност да разберат чрез преживяване ефективни световнозивестни методи за подобряване на общуването.

Това е обучение, което надгражда предходно като навлиза в по-голяма дълбочина по темата за активно слушане като основен компонент на ефективната комуникация.

Всеки участник ще има възможност да разбере повече за себе си и за своите колеги, да погледне целият процес от друга гледна точка и да избере по-ефективни и позитивни начини да предава и получава информация.

Основни теми на тренинга

 • Активно слушане;
 • Двана и получава не на обратна връзка;
 • Етикетите, които ние поставяме и ни поставят;
 • 4 – пластов модел на Шулц Фон Тун;
 • Прозорец на Джохари

Четирите елемента

Екипна яснота

Четирите елемента е програма, която помага на екипите да работят по-лесно и с по-ясен поглед върху комуникационните стилове.  Да разбират какво се случва с техните колеги и с тях самите.

4те типа в комуникацията

Всички участници правят лек и приятен психометричен тест в който разбират какъв тип комуникатор са чрез препратка към четирите природни елемента – вода, въздух, земя, огън. Това прави информацията още по-ясна, по-интуитивна и естествено – по-забавна.

Водещият прави кратка и интерактивна презентация на различните елементи и техните комбинации като споменава конкретните характеристики на всеки тип.

Лесно за прилагане на практика

В събитието има отделено специално време за въпроси и отговори, с цел участниците да получат максимална информация и за своя собствен стил и за тези, които съм предизвикателни или неясни по време на работния процес.

За да се гарантира ефективността на събитието се прави ролева активност чрез която максимално да се изяснят типовете и начините по които комуникацията между тях ще бъде по-лесна, по-ясна, по-ефективна и по-приятна.

teamm
 • Интерактивен и конкретен психометричен тест;
 • Подходящ за малки и големи екипи (10 – 1000 души);
 • Адаптивна програма, която може да се проведе на избраната от вас локация без проблем.
 • Възможност за персонализация.

Ползи

Сплотяване и опознаване

Повишаване на мотивацията

Подобрена комуникация

Креативност и спонтанност

Непринудено забавление

ТИЙМ ТРЕЙНИНГ №2

Ценности

 • Активност за наблюдение на нагласите на участниците
 • Креативен подход “Извън кутията”
 • Извличане на ценностите на екипа чрез метода на геймификацията
guys

ТИЙМ ТРЕНИНГ за ЦЕННОСТИ

Креативност – заедно!

Креативно преживяване, в което въображението среща екипността. Основната му цел – припомняне, че ако работиш с удоволствие и внимание към детайла всичко, което правиш се превръща в изкуство, а резултатите – в шедьоври.

Екипно приключение в три стъпки

Събитието ще се състои от три части, за да се поддържа точната динамика и непринудена атмосфера. Целта е участниците да се отпуснат, да общуват, да се забавляват и сплотят.

В първата част ще разчупим ледовете, във втората ще се запознаем с нагласите на хората и техните предложения за ценности, а в третата ще видим как творенията на екипа оживяват през тяхната призма.

Целенасочено и забавно 

Активностите са насочени към въвличане на участниците да бъдат сътворци ценностите на компанията чрез метода на геймификацията. Отборите ще забавляват докато изграждайки основите на точната екипна култура, която накрая ще изразят творчески.

Стъпка 1 – Разчупване на ледовете

 • Откриване от водещите – задаване на темата;
 • Тематични игри за разтопяване на ледовете;
 • Разделяне на отбори;

Стъпка 2Размяната

За да напуснат белия лист и да заживеят, ценностите на компанията трябва да бъдат изпитани от нейните служители. След като достигнат до сърцето на участниците, те се отразяват във всеки аспект на фирмената култура. „Размяната“ е дейност, която ви позволява да наблюдавате нагласите на участниците по определени теми.

Всеки екип разполага с ограничено време, за да проведе конструктивна и кратка дискусия и да запише общото си виждане за възможности за ценности на компанията.
На ротационен принцип отборите сменят местата си, за да може всеки от тях да изрази своята гледна точка.

Чрез методите на дизайн мисленето надграждаме идеите на всички отбори и ги обединяваме в общо екипно творение.

Стъпка 3Ценности в действие 

Финалът на тази целенасочена програма е обединяващ. Всеки отбор избира чрез какво изкуство и как най-креативно да представи една от ценностите на компанията, така че тя да достигне и да докосне всички останали. След кратка подготовка и асистенцията на опитни водещи и фасилитатори, екипите представят своите произведения по най-атрактивния и забавен начин.

ТИЙМ ТРЕЙНИНГ №3

Сътрудничество

 • Креативен подход “Извън кутията”.
 • Развива сътрудничеството чрез метода на геймификацията

ТИЙМ ТРЕНИНГ за СЪТРУДНИЧЕСТВО

Креативност – заедно!

Креативно преживяване, в което въображението среща екипността. Основната му цел – припомняне, че ако работиш с удоволствие и внимание към детайла всичко, което правиш се превръща в изкуство, а резултатите – в шедьоври.

Екипно приключение в три стъпки

Събитието ще се състои от три части, за да се поддържа точната динамика и непринудена атмосфера. Целта е участниците да се отпуснат, да общуват, да се забавляват и сплотят.

В първата част ще разчупим ледовете, във втората ще се запознаем с нагласите на хората и как могат да си сътрудничат най-ефективно за постигане на целите на компанията, а в третата ще видим как творенията на екипа оживяват през тяхната призма.

Целенасочено и забавно 

Активностите са насочени към въвличане на участниците да бъдат сътворци чрез метода на геймификацията. Отборите ще забавляват докато изграждайки основите на новата екипна култура в духа на сътрудничеството, която накрая ще изразят творчески.

Стъпка 1 – Разчупване на ледовете

 • Откриване от водещите – задаване на темата;
 • Тематични игри за разтопяване на ледовете;
 • Разделяне на отбори;

Стъпка 2 – Размяната

„Размяната“ е дейност, която ви позволява да наблюдавате нагласите на участниците по определени теми. Всеки екип разполага с ограничено време, за да проведе конструктивна и кратка дискусия и да запише общото си виждане за възможности за ценности на компанията.

На ротационен принцип отборите сменят местата си, за да може всеки от тях да изрази своята гледна точка.

Чрез методите на дизайн мисленето надграждаме идеите на всички отбори и ги обединяваме в общо екипно творение.

Стъпка 3 – Екипност в действие 

Финалът на тази целенасочена програма е обединяващ. Всеки отбор избира как най-креативно да се представи пред останалите. След кратка подготовка и асистенцията на опитни водещи и фасилитатори, екипите представят своите произведения по най-атрактивния и забавен начин.
Епичен обединяващ финал

Нашите клиенти:

Поискай оферта за тийм трейнинги